OSTEOPATHIE VOOR KINDEREN

Osteopathie voor kinderen

Bewegen is ontwikkelen. Door te bewegen leren wij en verkrijgen wij nieuwe vaardigheden.

Elk kind doorloopt hiervoor verschillende fases en doet dit op zijn eigen manier. Vallen en opstaan hoort erbij. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken, waar uw kind mogelijk klachten ervaart.

 

Osteopathie kan helpen bij

 

 

Hoe ziet de behandeling van uw kind eruit?

Osteopathie werkt bijzonder effectief bij baby’s en kinderen. Als osteopaat onderzoek ik het lichaam op bewegingsbeperkingen en spanningen.

Met zachte technieken worden schedel, wervels, organen en vliezen behandeld zodat deze weer optimaal kunnen bewegen en het kindje ongestoord kan ontwikkelen. Er worden nooit harde behandeltechnieken of manipulaties gebruikt bij baby’s en kinderen! Alles is gericht op ontspanning en stimuleren van bewegingsvrijheid.

OSTEOPATHIE VOOR KINDEREN

Slaapproblemen

Komt uw kind moeilijk in slaap of slaapt het niet door? Goed slapen is belangrijk voor het verwerken van prikkels, groei en een gezonde ontwikkeling.

 

Het zenuwstelsel is belangrijk voor onze slaapcyclus. Is het zenuwstelsel overprikkeld, kan dit ertoe leiden dat uw kind niet goed tot rust kan komen waardoor het slaapritme verstoord raakt. Het zenuwstelsel functioneert dan te veel in de actiestand en kan niet goed overschakelen naar de ruststand.

 

Door de osteopathische behandeling laat ik het lichaam ontspannen en komt het zenuwstelsel beter in balans. Aanvullend gaan wij samen bespreken wat u eventueel thuis aan kleine aanpassingen kan doen.

OSTEOPATHIE VOOR KINDEREN

Buikpijn

Buikpijn bij kinderen is een veelvoorkomende klacht. Dit komt mede doordat kinderen pijn en ongemak niet goed kunnen benoemen, waardoor zij klachten snel als buikpijn kunnen aangeven. Uiteraard komt het ook regelmatig voor dat kinderen daadwerkelijk last van buikpijn of verstopping hebben. Des te belangrijker is het om het lichaam goed te onderzoeken op spanningen en bewegingsbeperkingen.

 

Door spanningen in buik, bovenlijf, rug en bekken te behandelen zullen deze functionele klachten afnemen. Ook andere spanningen in het lichaam en het zenuwstelsel zal ik mee nemen in de behandeling zodat uw kind weer beter in zijn of haar vel zit.

OSTEOPATHIE VOOR KINDEREN

Oorontstekingen

Regelmatig terugkomende oorontstekingen zijn vervelende klachten. Een oorzaak hiervan kan zijn dat het binnenoor van uw kind nog niet voldoende ontwikkeld is. Doordat de schedel nog moet groeien, kan het zijn dat de drainage van het oor onvoldoende is. Virussen en bacteriën krijgen de kans om te vermenigvuldigen wat een oorontsteking tot gevolg kan hebben.

 

Een zwak immuunsysteem speelt ook een rol in het vatbaar zijn voor oorontstekingen. Er zijn verschillende oorzaken voor een verzwakt immuunsysteem. De slijmvliezen in de darmen en de lymfe spelen een belangrijke rol in het functioneren van het immuunsysteem.

 

Als osteopaat behandel ik de regio rondom het oor. Door spanningen weg te nemen op schedel en vliezen kan het oor beter draineren. De behandeling van slijmvliezen, lymfeflow en het immuunsysteem zal dit verder ondersteunen, zodat de eigen afweer van uw kind beter wordt.

OSTEOPATHIE VOOR KINDEREN

Bedplassen

Wanneer uw kind regelmatig in bed plast of er vaker ongelukjes overdag gebeuren, is dit heel vervelend voor het kind. Dit gaat vaak samen met schaamte en stress.

 

Een mogelijke oorzaak is dat uw kind de volle blaas niet goed kan aanvoelen en de spieren niet goed onder controle heeft. Dit kan komen door spanningen in het bekken waardoor de informatie niet goed wordt doorgegeven via het zenuwstelsel. Stress en angst hebben hier een negatieve invloed op.

 

Mijn osteopathische behandeling zal zich richten op het bekken en zenuwstelsel. Door deze spanningen te behandelen kan uw kind de volle blaas beter aanvoelen en meer controle krijgen op de blaasspieren. Hierdoor zullen stress en angst verminderen.

OSTEOPATHIE VOOR KINDEREN

Ontwikkeling van de grove en fijne motoriek

Vertraagde ontwikkeling van de grove en fijne motoriek is een omschrijving voor veel verschillende symptomen. U kunt dit zelf opgemerkt hebben bij uw kind of u kunt hierop geattendeerd zijn door huisarts, school of fysiotherapeut. Uw kind valt mogelijk vaker dan gemiddeld of loopt achter op de vaardigheden van leeftijdsgenoten. Ook de oorzaken van de verstoring in de motorische ontwikkeling kunnen uiteenlopen.

 

Meestal bent u goed geholpen bij een kinderfysiotherapeut. Het kan ook verder helpen om bij een osteopaat langs te gaan. Als osteopaat onderzoek ik of spanningen in het lichaam of op het zenuwstelsel de oorzaak kunnen zijn voor de verstoring in de motorische ontwikkeling. Door deze bewegingsbeperkingen te behandelen kan uw kind beter bewegen. Beweging betekent ontdekken, leren en verder ontwikkelen van motorische vaardigheden!

OSTEOPATHIE VOOR KINDEREN

Concentratieproblemen, AD(H)D en Leerstoornissen

Hiermee omschrijf ik een grote groep kinderen met verschillende symptomen en stoornissen. De behandelplannen zijn dan ook uiteenlopend.

 

Spanningen in het lichaam, in het bijzonder in de nek, schedel en hersenvliezen, kunnen deze klachten beïnvloeden. Dit kan leiden tot overprikkeling van het zenuwstelsel of verkeerde verwerking van informatie. Het gevolg is dat uw kind moeilijk stil kan zitten, informatie niet goed kan verwerken, moeilijk kan focussen en snel is overprikkeld. Dit uit zich ook in gedrag waarin het kind geen rem meer ervaart of niet kan luisteren.

 

Een osteopathische behandeling kan mogelijk verschil maken. Door de behandeling kan de overprikkeling van het zenuwstelsel afnemen en de bewegingsvrijheid van nek en vliezen hersteld worden. Dit kan veel rust en ontspanning creëren voor uw kind en dit zal verschil maken in het gedrag van het kind.

VOOR WIE?

Maak nu een afspraak!

Baby's

Kinderen

Pubers

Zwangerschap

Sporters

mensen met chronische pijn

Osteopathie Schumacher in Houten
Osteopathie voor baby’s

Osteopathie Schumacher bij huilbaby’s, baby’s met darmkrampen, reflux, spugen, KISS syndroom, voorkeurshouding, slaapproblemen, problemen met zuigen en slikken.

Osteopathie Schumacher in Houten
Osteopathie en zwangerschap

Osteopathie helpt het lichaam om zich tijdens de zwangerschap aan te passen aan de veranderingen tijdens de zwangerschap en ook bij zwangerschapsklachten, klachten prenataal en postnataal.

Osteopathie Schumacher in Houten